2015/11/05

Opi suomea, helpot linkit - Learn Finnish, easy links

Minulla on linkkilista suomen opettelua (opiskelua) varten. Listan lyhyt versio on tässä. Voit opiskella itse suomea näiden linkkien ja selitysten avulla. Ensimmäiset linkit ovat videoita aakkosten kirjoittamisesta ja lukemisesta. Sitten on monia sanasto- ja kielioppilinkkejä myös. Uskon, että näiden linkkien avulla myös ihmiset, jotka eivät ymmärrä suomea, pääsevät hyvin alkuun itsenäisestikin.

I have a link list for learning (studying) Finnish. The short version of the list is here. You can study yourself with these links and explanations. The first links are videos about writing and reading the alphabet. Then there are many vocabulary and grammar links, too. I believe that with the help of these links also people who cannot understand Finnish can come to a good start even autonomously.

Lista on pikakatselua varten verkkoversiona (html-tiedostona), mutta voit avata sen myös PDF-tiedostona, xlsx-tiedostona tai ods-tiedostona. Nyt kolmannessa versiossa on mukana paljon myös arabiankielisiä kuvauksia.

The list is (for a quick glance) in an online version (html file) but you can open it also as a PDF file, an xlsx file, or an ods file. Now in the third version there are also a lot of descriptions in Arabic.


http://koti.kapsi.fi/~akutalikka/s2/s2-materiaaliwiki-v3-2015-11-24-www.htm

http://koti.kapsi.fi/~akutalikka/s2/s2-materiaaliwiki-v3-2015-11-24-pdf.pdf

http://koti.kapsi.fi/~akutalikka/s2/s2-materiaaliwiki-v3-2015-11-24-excel.xlsx

http://koti.kapsi.fi/~akutalikka/s2/s2-materiaaliwiki-v3-2015-11-24-ods.ods


Toivon, että tämä lista auttaa vapaaehtoisia ja ulkomaalaisia opettamaan / oppimaan suomea helpommin. Luulen, että kirjoitan jotakin siitä, miten näitä asioita voitaisiin opettaa. Minä en ole (vielä) suomen opettaja enkä kirjoita suomen opettajille vaan vapaaehtoisille, jotka eivät ole opiskelleet suomea yliopistossa (suomi toisena tai vieraana kielenä -opetus). Kirjoitan siis ihmisille kuten minä, jotka yrittävät oppia opettamaan suomea.

I hope that this list helps volunteers and foreigners to teach / learn Finnish easier. I think I will write something about how these things could be taught. I am not (yet) a Finnish language teacher and I don't write to Finnish teachers but to volunteers who have not studied Finnish at the university (Finnish as a second or foreign language teaching). I write accordingly to people like me who try to learn to teach Finnish.


8.11. julkaisin myös Linux-apuvälineen suomen opiskeluun.

On 8 Nov I published also a Linux tool for studying Finnish:
https://www.facebook.com/groups/688905544544381/permalink/702898993145036/ Listan pitkä versio (johon kuka tahansa voi laittaa lisää linkkejä) on tässä. Laitan pitkään versioon lisää linkkejä, ja myöhemmin julkaisen siitä lyhyen version. Pitkässä versiossa on myös arvio taitotasoista, joita esimerkiksi YKI-testissä on.

The long version (into which anyone can add more links) is here. I will put more links in the long version and later I will publish the short version. In the long version you can find also an evaluation of the suitable language skill levels [for that link] that are used for example in YKI test.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12IzHjoq09NoaNPfUFnnO_3gGDdYGX7ZSz8Ld2RPG1Oc/edit#gid=1046275402

HUOM! LINKIT PÄIVITETTY 24. MARRASKUUTA 2015
NOTE! LINKS UPDATED 24th NOVEMBER 2015

SUOMI-SOMALI-SUOMI-SANAKIRJA (LISÄTTY JOULUKUUSSA ERÄÄSTÄ FACEBOOK-RYHMÄSTÄ)
https://drive.google.com/open?id=0B6k3yPJC6DPLTGtPVkZhc3JOQ28

5 kommenttia:

 1. Noin kahden vuoden ajan olen tehnyt opetusvideoita suomen kielen alkeista (enimmäkseen kirjoitus- ja lukutaidosta) YouTubeen. Niiden äänenlaatu on kuitenkin usein ollut huono, ja täältä ne voi vihdoin ladata yhtenäisellä ja melko voimakkaalla äänentasolla.

  For about two years I have made teaching videos of elementary Finnish (mostly literacy) in YouTube. Their sound quality has however been often poor and finally they can be downloaded in a constant and rather high volume here:

  http://koti.kapsi.fi/~akutalikka/s2/materiaaliwiki-v1/

  Yritän tehdä lisää videoita myöhemmin.
  I try and make more videos later.

  VastaaPoista
 2. https://www.opettajatilmanrajoja.fi/suomen-kieli-sanoo-tervetuloa-opiskelijoiden-kehittama-menetelma-auttaa-vapaaehtoiset-kielioppaat-alkuun/

  Saksan vapaaehtoiset perustivat ilmaisen fraasikirjan turvapaikanhakijoille -
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015090420296536_ul.shtml

  VastaaPoista
 3. Ensimmäinen versio Linux-levykuvasta on hieman hankala, mutta ohjeita sen saamiseksi on päivityksen

  https://www.facebook.com/aku.talikka/posts/10154028414468029
  https://www.facebook.com/aku.talikka/posts/10154028414468029

  kommenteissa. Toisessa versiossa pitäisi olla jo paljon helpompi ja monipuolisempi asennus.

  VastaaPoista
 4. Aika paljon on myös hyviä älypuhelin- ja tablettisovelluksia tarjolla kielten opiskeluun. Mainitsemaani taulukkoon olen tähän mennessä kerännyt seuraavat.

  There are quite a few good smartphone and tablet applications available for learning languages. In the table (long list) I mentioned I have collected these:

  Quizlet
  Learn 50 languages
  Fun Easy Learn
  Celia-äänikirjat
  Funzi
  Innovative Language
  "
  39 Language Picture Dictionary"
  Välkky Peikkoleiri-
  Word Power
  Gengo Flashcards
  Memrise
  AnkiDroid
  Free Dict Finnish English
  Google Translate
  iTranslate
  Easy Language Translator

  VastaaPoista